AUDIO

Toespraken

Titel                                                                                       Tijd

  Simon de Visser

De uitstorting van de Heilige Geest – Hand. 2               40 min.  (2024)

De juiste keus – Jer. 18:1-10                                               40 min.  (2023)

Vrees God en wacht op God – Ps. 33                                33 min.  (2023)

Bouwen aan Gods huis – Ps. 127                                      48 min.  (2022)

Beter of verreweg het beste – Fil. 1:19-30                       45 min.  (2022)

Vinden van vreugde – Boekpresentatie                           30 min.   (2022)

Nieuwe perspectieven – Jes. 43                                         39 min.   (2022)

Onze God is een Ontfermer – Jes. 54                                40 min.   (2021)

Op naar de top – Rom. 8:28-39                                          41 min.   (2021)

God alleen de eer – Ps. 115                                                36 min.   (2021)

Wachten op God – Ps. 27                                                    44 min.   (2020)

Grote vreugde – Nehemia 8                                               37 min.   (2020)

Ik zie wat jij niet ziet – 2Kon. 6:8-23                                 39 min.   (2019)

De Troon in de hemel – Openb. 4                                    38 min.   (2019)

Micro-macht  – Openb. 3:7-13                                           41 min.

De God van Israël geneest ­ – 2 Kon. 5:1-15                     38 min.

Waarheen zou ik gaan – Ps. 139                                       34 min.

De samenhang van de Schriften – Lukas 24:13-27        30 min

Als de Heilige Geest komt – Joh. 16:5-15                         34 min.

Hemelvaart het hoogtepunt – Hand. 1:1-11                   34 min. 

De tempel, de tekenen en de tijd – Mat.24                     39 min.