Simon de Visser

Bij uitgeverij Boekrol.nl in Middelburg is verschenen het boek

‘Vinden van vreugde’

Auteur Simon de Visser

Als de Bijbel je niets zegt

ISBN nr 978-90-828540-2-2

Boekrol.nl | paperback 140 blz. | € 11,90

Te bestellen via pagina ‘CONTACT’ en de christelijke boekhandel.

De Bijbel zegt mij niets. Maar vanaf mijn eenentwintigste jaar gaat dit heilige Boek voor mij leven. Wat is er gebeurd?

In ‘Vinden van vreugde’ beschrijf ik hoe het mijn hoogste vreugde wordt. Het is een selectie van persoonlijke belevenissen in de afgelopen vijftig jaar.

__________________________________________________________________________

‘Groei en grondslag’

Auteur Simon de Visser

Het christelijke getuigenis

ISBN nr 978-90-828540-0-8

Boekrol.nl | paperback 184 blz. | € 13,90

Te bestellen via pagina ‘CONTACT’ en de christelijke boekhandel

Een heldere uiteenzetting van de weg naar geestelijke groei.

Waarom was het getuigenis onder de eerste christenen zo krachtig en invloedrijk? En dat met eenvoudige middelen vergeleken met ons geavanceerde digitale tijdperk. Simon bespreekt een aantal Bijbelse redenen, die relevant zijn voor het christelijke getuigenis in onze tijd.

Voorwoord door Arjan Baan, evangelist Stichting Heart Cry:

‘In dit boek kom ik thema’s tegen die me al jarenlang bezig houden. Het verlangen naar opwekking, het samen bouwen aan een geestelijk huis, de noodzaak van gebed’.

__________________________________________________________________________

‘Uit de hemel of uit de mensen’        

Auteur Simon de Visser

De doop en de Bijbel

ISBN nr 978-90-828540-1-5

Boekrol.nl | paperback 32 blz. | € 5,-

Te bestellen via pagina ‘CONTACT’ en  boekhandel  ‘Afslag 29’, in Middelburg (Korte Delft 29) of Goes (Lange Vorststraat 94).

In de loop van de eeuwen hebben verschillende standpunten  over de doop de ronde gedaan. De tradities  hebben een grote rol gespeeld. Onze tradities en meningen kunnen belangrijk zijn. Maar het hoogste gezag is de Bijbel, het geïnspireerde woord van God. Wat zegt de Bijbel zelf over het thema van de doop?

__________________________________________________________________________

‘Gezien en gehoord’  

Auteur Simon de Visser

Uitgeverij Boekrol.nl te Middelburg

ISBN nr 978-90-9029742-2 | Paperback 156 blz. | Prijs € 13,90

Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben (1 Corinthiërs 2:9).

Openhartig en praktisch neemt de auteur je mee, en probeert de Bijbel voor je te openen. Vooral geschreven voor jonge mensen. Onderwerpen zoals: Bekering. De wedergeboorte. Hoe leer ik bidden? De opstanding en de hemelvaart van Christus. De bijstand van de Heilige Geest. Gods stem verstaan. Het lijden heeft wel degelijk zin. De tweede komst van Christus. En Israël dan, een onthulling.

Te bestellen via pagina ‘CONTACT’ en de christelijke boekhandel.

Recensie: ‘Israel Actueel’

De ondertitel van dit liefdevol geschreven boek geeft het al enigszins aan: het heeft een jong publiek op het oog. Zo laat het zich ook lezen. Maar ook elke oudere raad ik het aan, omdat duidelijk en eenvoudig het evangelie van de Here Jezus Christus wordt uitgelegd vanuit verrassende invalshoeken. Steeds aan de hand van een Bijbelgedeelte – teksten worden volledig afgedrukt, zodat je deze niet telkens moet opzoeken in de Bijbel – komen hoofdzaken van het geloofsleven aan de orde. Samenvattend zou je kunnen zeggen: dit boek gaat over de verwachting van het Koninkrijk van God. De plaats van Israël speelt daarin een voorname rol, in de laatste drie hoofdstukken helder beschreven aan de hand van Romeinen 9 tot 11. Van harte aanbevolen. (Pim van der Hoff)

(Bron recensie: Israel Aktueel, Christenen voor Israel, editie november 2016, nummer 296)

__________________________________________________________________________